Hoe we werken

Eerst zoeken we naar je gewoonte bewustzijn. De vaste paden, de voorspelbare reacties. Die erkennen we en we helpen je die te waarderen.

Ook luisteren we naar de onderstroom, naar wat er wel is maar niet uitgesproken wordt.

Door letterlijk plek te geven aan wat in je leeft en door te leren hoe je kunt leren kiezen welke aspecten je leven leiden, ontstaat meer vrijheid.

We werken meestal met Voice Dialogue en waar nodig met andere technieken.

Kracht en kwetsbaarheid, hoofd en hart.  Hoe is de balans bij jou? Is er sprake van eenzijdigheid en wat betekent dat voor de manier waarop je in het leven en in de wereld staat?

Wij zijn ervan overtuigd dat het in het licht brengen van wat in de schaduw leeft bijdraagt aan het uitbreiden en nuanceren van het repertoire van de dialoog. Dit maakt het mogelijk de ander en de wereld authentieker en vanuit innerlijke kracht tegemoet te treden. Dit maakt je effectiever.