Basis Informatie

Het bewustzijnsmodel van Voice Dialogue

In de manual ‘Embracing our Selves’ openen Hal en Sidra Stone met het verhaal van de tijger die vanaf zijn geboorte opgroeit bij geiten. Hij blaat als een geit, ruikt als een geit, en denkt dat hij een geit is. Totdat op een dag een oude tijger de kudde aanvalt en er een doodt. Alle geiten vluchten, maar de jonge tijger niet omdat hij geen gevaar ruikt.

Als het jong dan vers bloed proeft en vlees eet, rekt hij zich uit en -voor het eerst- brult hij als een tijger. Samen met de oude tijger verdwijnt hij in de jungle. Die brul is de ‘roar of awakening’.

Symbolisch gezien worden we allemaal opgevoed als geiten. We leren te denken, voelen en handelen op een speciale, afgebakende manier. Omdat de waarnemingen die we leren het enige zijn dat we kennen, nemen we aan dat de wereld om ons heen er ook inderdaad uitziet zoals wij die waarnemen. Het zelf dat we kennen is het enige dat er is. En daarmee verliezen we de rest van onze natuur. Voice Dialogue beoogt die delen die we verloren zijn te ontdekken en te integreren.

Er zijn veel verschillende manieren om te ontwaken uit de droom van wie we denken dat we zijn.

In Voice Dialogue ga je ervan uit dat je bestaat uit verschillende delen, ook wel subpersonen of energiepatronen genoemd. Het is belangrijk je te realiseren dat dit al zo is ook nog voordat je dit beseft. Het gaat er dus om je te realiseren dat het zo is en dat je in wezen heel tegenstrijdige gevoelens en ideeën hebt en dat het belangrijk is dat je bewuste keuzes leert maken in je leven vanuit het gegeven dat het complex ligt.

Ieder kind is bij de geboorte zeer kwetsbaar en tegelijkertijd is er de potentie om een oneindig aantal delen te ontwikkelen die mede de persoonlijkheid gaan vormen. Van meet af aan is er dus de kwetsbaarheid en de mogelijkheid bescherming op te bouwen voor die kwetsbaarheid. Om ongemak of onplezierige ervaringen te voorkomen leert de zuigeling al dat er enige mate van controle over de omgeving nodig is. Door kracht te ontwikkelen om dit te doen, leren we de kinderlijke kwetsbaarheid te beschermen. En vaak gaat dit zover dat we contact met die unieke kwetsbare kant geheel verliezen.

Als we geen gewaarzijn hebben over welke delen voor onze overleving zorgen, maken die overlevingsstrategieën de dienst uit. De regels van die kanten maken dan de dienst uit.

In de evolutie van bewustzijn is het dus belangrijk te ontdekken door welke regels we geregeerd worden zonder dat we het door hebben. Om het proces van ontdekken en herontdekken van onze unieke natuur goed te kunnen bespreken is het nuttig de aard van bewustzijn te definiëren.

Bewustzijn is een proces- geen statisch gegeven. Het is een evolutionair proces dat voortdurend verandert van moment tot moment. In de definitie van Voice Dialogue ontwikkelt dit bewustzijnsproces zich op drie onderscheiden gebieden: gewaarzijn, de energiepatronen en het ego.

Gewaarzijn is de mogelijkheid getuige te zijn van het leven in al zijn aspecten zonder het te beoordelen of te evalueren en zonder de noodzaak de uitkomst van een gebeuren te controleren. Deze positie is noch rationeel, noch emotioneel. Het is simpelweg een gezichtspunt van waaruit waardevrij gekeken kan worden. Gewaarzijn is de stille getuige die in veel meditatieve richtingen gezocht wordt. Je neemt waar zonder dat je overgaat tot handelen.

Energiepatronen zijn verbonden met interne staten die fysiek, emotioneel, mentaal of spiritueel van aard kunnen zijn. Het kan variëren van een vaag gevoel tot een heftige emotie of een volledig ontwikkeld subpersoon.

De energiepatronen die we kennen van onszelf en die als ik-eigen voelen, kunnen dus variëren van jaloezie tot een spirituele ervaring. Alles hoort erbij: fysieke gevoelens, emotionele en mentale staten en spirituele dimensies. Onze waarneming en ervaring van de wereld om ons heen vindt plaats in een groter holistisch spectrum van energieën. Dit tegelijk gegeven geheel bevat dus deelaspecten die als we daarin volledig opgaan een eigen werkelijkheid en eigen regels kennen. Het geheel van energiepatronen dat vertrouwd voelt en ons veilig stelt, vormt een belangrijk deel van onze persoonlijkheid. Daartegen zeggen we: dat ben ik. Vaak zijn dat onze overlevingsstrategieën ( primaire kanten). De delen die we nooit ontwikkeld hebben of die we verstoten hebben zijn energiepatronen die we niet of nauwelijks aan bod laten komen. Soms zijn we ons daarvan bewust, vaak ook niet. De mate waarin we ons dat bewust zijn bepaalt of we een ‘handelend ego’ hebben of een ‘bewust ego’.

Het ego is het derde aspect van het bewustzijnsproces. Het is het uitvoerend orgaan van de psyche. In het model van Voice Dialogue ontvangt het ego informatie van zowel het gewaarzijn als van de gevoelde energiepatronen. Als ons ego zich ontwikkelt wordt het meer gewaar of bewust. Hoe bewuster het ego hoe beter er keuzes gemaakt kunnen worden. Dikwijls zijn we echter geïdentificeerd met kanten en zijn we ons daar niet van bewust. Ons gewoonte-ik, de primaire kanten, neemt de wereld waar, verwerkt de informatie en geeft richting aan ons leven. Terwijl we dus denken dat we echt kiezen, zijn we in feite geïdentificeerd met onze favoriete kanten en volgen we de bekende regels.

Als het ego toestaat ook andere perspectieven toe te laten wordt het keuze proces veel bewuster, maar ook complexer!

De consequenties van de hypothese van dit model zijn verstrekkend. Als we het accepteren is er geen reden meer om ons slecht of schuldig te voelen over hoe we zijn. Elk deel zal volledig gehonoreerd worden en ons gewaarzijn neemt simpelweg waar wat er gebeurt of is. De evolutie van bewustzijn is dus een altijd doorgaande expansie van het gewaarzijn, een altijd toenemend gewaarzijn van het ego en een altijd toenemende hoeveelheid energiepatronen die beschikbaar zijn om te ervaren. Op die manier vindt een doorgaand transformatie proces plaats.

De dagelijkse werkelijkheid van de meeste mensen is echter dat ze proberen om allerlei neigingen kwijt te raken of ze naar het onbewuste te verdrijven en het resultaat daarvan is dat die neigingen sterker gemaakt worden. In feite bekrachtig je ze door ze te bestrijden. In het onbewuste krijgen ze vrij spel en kunnen ze oncontroleerbare vormen aannemen.

Het is belangrijk al onze delen te leren kennen en te eren. Vanuit het ego dat bewuster wordt en de informatie verwerkt, kun je dan kijken welke keuzes je  maakt.