Trainingen

1

Voice Dialogue voor Professionals  2018

Data in 2019

De eerstvolgende trainingsdag is op 22 juni in IJsselstein, thema kracht en kwetsbaarheid.

Interne driedaagse training in Dalfsen 4/5/6 oktober.

De laatste trainingsdag is op 13 december in Den Bosch.

 

Transforming Dialogue biedt in 2019 opnieuw  training aan voor professionals waarin naast de theorie het accent zal liggen op het integreren en gebruiken in de praktijk van ‘Voice Dialogue and the Psychology of Selves’.

Meer info of een inschrijvingsformulier voor onze opleiding kun je aanvragen per mail   trans.form@mac.com of trans.form.adm@gmail.com)

De training wordt aangeboden aan startende mensen en aan  diegenen die een verdiepende ervaring zoeken voor hun werk. De training bestaat uit meerdaagse trainingen, losse trainingsdagen en verdere trainingsonderdelen – die samen een geheel vormen. Ze zijn echter ook los te volgen, zodat je, rekening houdend met je beschikbaarheid en ervaring, een eigen persoonlijk ‘pakket’ kunt samenstellen.

De groep professionals is een doorgaande, open groep. Ieder leert op zijn of haar eigen niveau. De inhoud wordt steeds afgestemd op vragen die leven bij de deelnemers.

Het ervaren van het eigen proces en inzicht erin is voor het leren werken met Voice Dialogue een onmisbare fundering en zal een sleutelrol blijven spelen tijdens de training.

Naast de trainingsdagen zijn er een aantal andere trainingsonderdelen die continuïteit en focus zullen bieden, om de intensiteit en rendabiliteit van de training voor professionals te verhogen.

  • individuele Voice Dialogue sessies
  • een mentorsysteem en supervisie
  • een individueel contract op maat
  • oefen groepen

Je kunt zelf een trainingspakket samen stellen van de verschillende trainingsonderdelen die op dit moment het beste bij je passen of je kunt ervoor kiezen om losse onderdelen te volgen. Een trainingspakket biedt korting op het geheel.

Trainingsinhoud meerdaagse modules

De topics voor de meerdaagse modules van de training zijn direct afgeleid van het bewustzijnsmodel dat de basis vormt van Voice Dialogue en de Psychology of Selves zoals door Hal en Sidra Stone is ontwikkeld.
 De scheiding die is aangebracht in het bewustzijnsmodel in drie aspecten –het ego, het zelfsysteem en het gewaar-zijn -
 wordt vooral gemaakt om communiceren over het proces dat zich afspeelt tijdens het beoefenen van Voice Dialogue te vereenvoudigen, en is zeer bruikbaar als werkhypothese. Daarnaast maakt dit onderscheid het makkelijker om de focus te leggen op een van de aspecten.

De plek van het ego en het bewust ego proces 

In hoe we leren omgaan met de plek van het ego en het bewust ego proces in Voice Dialogue komen in deze module alle drie de aspecten samen. De instantie die kiest is ons ego. Voor het bewust kiezen heb je gewaar-zijn nodig. Vanuit het bewuste ego kan je contact maken met de verschillende delen die het zelfsysteem vormen: een schakering van verschillende sub-personen die vaak vliegensvlug de revue passeren zonder dat wij het door hebben. Ons innerlijk systeem reageert voortdurend spontaan op wat zich aandient, tegelijkertijd kunnen we leren om een stap achteruit te doen en gewaar te zijn, om vervolgens vanuit direct contact met de ervaring te leren kiezen.

Het zelfsysteem  

In deze module zal zowel op foundation als gevorderd niveau
 het zelfsysteem grondig behandeld worden. Ons gedrag wordt het grootste deel van onze tijd gestuurd door min of meer onbewuste drijfveren die ons persoonlijke palet van energieën bepalen. Ook cultureel zijn er voorkeuren voor bepaalde manieren van doen, voelen en denken. Dit is wat er met ‘identificatie’ bedoeld wordt in Voice Dialogue. We zitten, vaak zonder dat wij het weten, in een verhaal van een of meer van onze sub-personen, met alle bijbehorende regels en onderliggende geloofssystemen. Ook op een diepere laag, wat Jung het ‘collectieve onderbewuste’ noemde, vindt er identificatie plaats met een of meerdere archetypen.

We zullen dus op verschillende niveaus stilstaan bij deze persoonlijke, culturele en archetypische voorkeuren of gewoontes die de grondslag vormen van de verschillende sub-personen, en leren om de bijbehorende regels en geloofssystemen te ontrafelen.

Gewaarzijn

We zijn gespecialiseerd in het werken met gewaarzijn. Vanuit onze ervaring met het Tibetaans Boeddhisme ( Dzokchen) hebben we veel oefeningen ontwikkeld om dit essentiële onderdeel van Voice Dialogue te oefenen.

In essentie bestaat het uit een leren op een waardevrije, vriendelijke manier naar je eigen systeem te kijken, zodat er ruimte ontstaat en bewegingsvrijheid om te gaan experimenteren met je identificaties.

Leidraad blijft dat je steeds teruggeleid wordt naar wat er echt aanwezig is in je systeem.

Praktijkdagen rondom een thema


Faciliteren in Voice Dialogue staat bekend als een sneltreinroute naar kennis van het eigen zelfsysteem. Vanuit alle drie de aspecten van het bewustzijnsmodel wordt de techniek van faciliteren op de praktijk dagen grondig onderzocht en geoefend. Er zal per dag vanuit een ander thema gewerkt worden, en er wordt ruim gelegenheid geboden om zelf onder supervisie te oefenen met het faciliteren van medecursisten, en later in het jaar ook met gasten van buiten. Binnen het faciliteren komen verschillende stijlen aan bod en wordt gewerkt met praktische oefeningen op maat.

De dagen sluiten aan op de ervaringen en vragen die opgeroepen worden in de loop van het trainingsjaar.

Voor meer over de trainingsinhoud , en voor voorbeelden van de thema’s kun je ons het best een mailtje sturen.