Wat is Transforming Dialogue?

Transforming Dialogue maakt gebruik van communicatie methodes die therapeutisch kunnen werken.

In onze methodes combineren we kennen en ervaren. Dit leidt tot de ontwikkeling van innerlijke kracht.

Bij elke nieuwe ervaring, elk moment weer, kiezen we opnieuw. Met deze keuzes geven we sturing aan ons leven. Is deze sturing een blinde keus gebaseerd op gewoontes? Of een bewuste keus vanuit een nieuw besef? Wij bieden ondersteuning om je hiervan bewust te worden.

Innerlijke kracht ervaren betekent dat je de tegenkrachten in jezelf stap voor stap leert onderkennen en erkennen. Dat maakt je vrijer om te kiezen voor wat je werkelijk wilt. Oude patronen hoeven niet de dienst uit te blijven maken.

Transforming Dialogue transformeert de dialoog die je met anderen en met jezelf voert.

Meestal proberen we misverstanden en conflicten op te lossen met woorden. Maar vaak is er iets anders nodig.  Op een essentie niveau wil je  erkend, gezien,  of gehoord wordt.
Transforming Dialogue richt zich op beide niveaus.

Door aandacht aan te schenken aan wat je zowel innerlijk als in interactie met anderen beweegt, bevorderen wij de transformatie van de innerlijke dialoog en de communicatie met anderen.